Kolekcia pečiva 700g

Čajové cukrárenské pečivo tukové určené na priamy konzum. Zmes trvanlivého cukrárskeho pečiva, drobné trvanlivé cukrárenské pečivo rozmanitých tvarov povrchovo upravené.